Regulamin Subskrypcji Newslettera

  1. Wprowadzenie Niniejszy regulamin określa zasady subskrypcji newslettera oferowanego przez VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Brukowa 36/2, 05-092 Łomianki, KRS 0000310213, NIP 5272581427, REGON 1415195950, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: help@vetexpert.pl, numer telefonu: 228337446, zwana dalej „Administratorem”., skierowanego do lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz studentów weterynarii.
  2. Cel Newslettera Newsletter ma na celu informowanie subskrybentów o nowych szkoleniach, produktach oraz innych istotnych informacjach związanych z branżą weterynaryjną.
  3. Zapisywanie się do Newslettera 3.1. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i bezpłatna. 3.2. Aby zapisać się do newslettera, użytkownik musi podać swój adres e-mail w odpowiednim formularzu rejestracyjnym. 3.3. Zapisanie się do newslettera oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  4. Ochrona Danych Osobowych 4.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. 4.2. Administratorem danych osobowych jest VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 4.3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi newslettera. 4.4. Każdy subskrybent ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
  5. Zasady Wysyłki 5.1. Newsletter będzie wysyłany cyklicznie na podany adres e-mail. 5.2. VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości wysyłki newslettera bez wcześniejszego powiadomienia.
  6. Rezygnacja z Newslettera 6.1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera, korzystając z linku rezygnacji znajdującego się w każdej wysyłanej wiadomości e-mail.
  7. Postanowienia Końcowe 7.1. VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu subskrypcji newslettera. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową. 7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
  8. Data ostatniej aktualizacji: [01.07.2021]